Foreningen af Hegnsyn i Danmark

Velkommen til foreningens hjemmeside

Copyright © 2018 - alle rettigheder forbeholdes.

Nyheder 2017

RET & SKEL 152, kan ses på hjemmesiden nu...


Vederlagstakster for 2017 kan ses, under menupunktet [Diverse]


 Tilmeld dig de nye kurser i 2018 for Nye Hegnsyn.

Sådan får du et hegnsyn

Har du behov for hjælp fra et Hegnsyn, så henvend dig til din kommune
Du kan altid få vejledning og hjælp hos din kommune, der kan tage imod din anmodning om at få foretaget et hegnsyn, eller kan henvise til formanden for Hegnsynet i kommunen.

Et hegnsyn koster kr. 1.806, som fordeles mellem parterne efter Hegnsynets afgørelse i sagen.
Læs mere...

Information

Et hegnsyn koster kr. 1.806,- som fordeles med kr. 774,- til formanden og kr. 516,- til hver af de øvrige 2 medlemmer.

Ved en vurderingsforretning efter Mark- og Vejfredsloven tilkommer der vurderingsmændene et vederlag på kr. 1.290,- som fordeles med kr. 774,- til formanden og kr. 516,- til den anden vurderingsmand.

Kontakt forretningsføren

 
+45 61 69 03 97 
 
 
Forretningsfører Bent Jensen
Mylius Erichsens Vej 23
7400 Herning