Årsmøde & 50-års jubilæum

Fredag den 17. marts og lørdag den 18. marts afholder vi årsmøde og 50-års jubilæum på Christiansminde i Svendborg.

Vi glæder os til at byde alle velkommen til årsmødet den 17. og 18. marts 2023 i Christiansminde. Fredag vil vi åbne årsmødet med valg af stemmetællere, dirigent og aflæggelse af bestyrelsens beretning. Derudover vil vi godkende årsregnskabet, diskutere budgetforslag og kontingent, behandle forslag og vælge revisor suppleant. Efter årsmødet vil der være en kaffepause, efterfulgt af præsentation af hegnsynsforeningen anno 2023 samt det skæve indlæg. Om aftenen nyder vi en dejlig middag med underholdning + speciel guest og fejrer vores 50-års jubilæum.

Lørdag starter vi med morgensang, efterfulgt af relevante emner i hegnsyns områdets spændingsfelt. Til sidst afslutter formanden, og afrunder årsmødet. Vi får frokost, inden turen går hjemad.

Vi glæder os til at se jer alle.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen