Program for årsmødet 2020
Fredag den 30. og lørdag den 31. oktober 2020
Hotel Vissenbjerg Storkro

Søndersøvej 30 - 5492 Vissenbjerg - Telefon 64 47 38 80

OBS! Der vil igen i år blive mulighed for, at deltagere mod en mindre ekstrabetaling kan tage en ledsager med til
årsmødet. Der vil ikke blive arrangeret specielle arrangementer for ledsagerne, men sammen med den man
ledsager deltager man i samtlige måltider og overnatter i dobbeltværelse. Der vil desuden være mulighed
for at overvære møderne, og man kan selv, eller sammen med andre ledsagere arrangere udflugter, indkøbs-
ture mv.

Vi håber mange vil benytte sig af dette tilbud om at få en hyggelig weekend på Fyn.

Få en udskrift af programmet, klik her.

Fredag 30.10.2020

Kl. 12:00   Ankomst og frokost  
Kl. 13:00  Årsmødet åbnes af formanden.  
   Herefter Generalforsamling, se dagsorden andet sted i bladet.  
   Kaffepause.  
Kl. 15:00   "Forretningsførerens time".
Indlæg v/ forretningsfører, Bent Jensen.
Kl. 16:00 

 "Kan krænkelseskultur og skyttegravskrige afløses
af konstruktive diskussioner?".
Foredrag v/ filosiofstuderende Silas Lischang Marker,
stipendiat 
v/Institut for kommunikation på
Københavns Universitet.

Kl. 19:00   Årsmødemiddag - med underholdning.

Lørdag den 31.10.2020 

Kl. 08:30  Formanden indleder lørdagens møde - "Morgensang"..  
Kl. 08:45 

Aktuelt" v/fuldmægtig Stig Gundersen, Landbrugsstyrelsen 

 
Kl. 09:00 Hegnsynenes omkostningsfordeling ved skelforretninge m.v.
v/ cand. jur, Peter Flint Jensen.
 peter flint
Kl. 10:15  Kaffepause   
Kl. 10:45 "Hegnslovens formelle regler, tvangsfuldbyrdelse m.v.".
v/forretningsfører Bent Jensen
 
Kl. 12:00   Frokost.  
Kl. 13:00  "Byggelov og lokalplaner i samspil med hegnsloven".
Indlæg v/byggesagsbehandler Sussi Munch Jensen
 
Kl. 14:30 Spørgerunde  
Kl. 15:00 Kaffe og derefter hjemrejse  

 

Deltagergebyr:     kr. 3.900,- pr. person med overnatning.
 (evt. ledsager + kr. 950,-)
:     kr. 3.000,- pr. person uden overnatning.
 (evt. ledsager + kr. 750,-)
Tilmelding:  Til Forretningsfører Bent Jensen - tilmelding kan også ske
 fra vores hjemmeside - se menupunkterne på denne hjemmeside.
Tilmeldes inden:  23. oktober 2020

HUSK at medbringe Hegnsloven - HUSK at medbringe Hegnsloven