Program for årsmødet 2021
Fredag den 27. og lørdag den 28. august 2021
Hotel Vissenbjerg Storkro

Søndersøvej 30 - 5492 Vissenbjerg - Telefon 64 47 38 80

OBS! Der vil igen i år blive mulighed for, at deltagere mod en mindre ekstrabetaling kan tage en ledsager med til
årsmødet. Der vil ikke blive arrangeret specielle arrangementer for ledsagerne, men sammen med den man
ledsager deltager man i samtlige måltider og overnatter i dobbeltværelse. Der vil desuden være mulighed
for at overvære møderne, og man kan selv, eller sammen med andre ledsagere arrangere udflugter, indkøbs-
ture mv.

Vi håber mange vil benytte sig af dette tilbud om at få en hyggelig weekend på Fyn.

Få en udskrift af programmet, klik her.

Fredag 27.08.2021

Kl. 12:00   Ankomst og frokost  
Kl. 13:00  Årsmødet åbnes af formanden.  
   Herefter Generalforsamling, se dagsorden andet sted i bladet.  
   Kaffepause.  
Kl. 15:00   "Forretningsførerens time".
Indlæg v/ forretningsfører, Bent Jensen.
Kl. 16:00 

"Natursyn fra stenalderen til naturnationalparker".

En belysning af, hvordan synet på naturen har ændret sig
gennem tiderne.
Blandt andet ulven og kronvildtet er gode eksempler på,
hvordan man har vekslet mellem forsøg på udryddelse og
fredning.

jensfryd
Kl. 19:00   Årsmødemiddag - med underholdning.

Lørdag den 28.08.2021

Kl. 08:30  Formanden indleder lørdagens møde
-  Morgensang"...
  
Kl. 08:45  Spørgerunden og debat:
1. Aktuelt v/fuldmægtig Stig Gundersen, Landbrugsstyrelsen.
2. Drøftelse af aktuelle sager og juridiske spørgsmål (giv be-
sked på forhånd, hvis du ønsker sager til drøftelse).
3. Den "generelle" spørgerunde. Svarpanel med deltagelse af
foreningens rådgivere.
Til spørgerunden opfordres medlemmerne  til forinden at
aflevere/fremsende spørgsmål (gerne med skitse) til forretningsføreren.
Der kan naturligvis også stilles direkte spørgsmål fra salen.
 
Kl. 09:00 Hegnsynenes omkostningfordeling ved Skelforretninger m.v.
v/cand. jur.
Peter Flint Jensen
 peter flint
Kl. 10:15  Kaffepause   
Kl. 10:45 Hegnslovens formelle regler, tvangsfuldbyrdelse m.v.
v/forretningsfører Bent Jensen.
 
Kl. 12:00 Frokost.  
Kl. 13:00 "Byggelov og lokalplaner i samspil med hegnsloven".
Indlæg v/byggesagsbehandler Sussi Munch Jensen.
 
Kl. 14:30  Spørgerunden
kl. 15:00 Kaffe og derefter hjemrejse.  

 

Deltagergebyr:     kr. 3.900,- pr. person med overnatning.
 (evt. ledsager + kr. 950,-)
:     kr. 3.000,- pr. person uden overnatning.
 (evt. ledsager + kr. 750,-)
Tilmelding:  Til Forretningsfører Bent Jensen - tilmelding kan også ske
 fra vores hjemmeside - se menupunkterne på denne hjemmeside.
Tilmeldes inden:  20. august 2021
Afbud senest  23. august 2021

HUSK at medbringe Hegnsloven - HUSK at medbringe Hegnsloven