Program for årsmødet 2022
Fredag den 25. og lørdag den 26. marts 2022
Hotel Comwell,
Karensmindevej 3,
5500 Middelfart
Telf.: 63 41 81 00

Få en udskrift af programmet, klik her.

OBS! Der vil igen i år blive mulighed for, at deltagere mod en mindre ekstrabetaling kan tage en ledsager med til
årsmødet. Der vil ikke blive arrangeret specielle arrangementer for ledsagerne, men sammen med den man
ledsager deltager man i samtlige måltider og overnatter i dobbeltværelse. Der vil desuden være mulighed
for at overvære møderne, og man kan selv, eller sammen med andre ledsagere arrangere udflugter, indkøbs-
ture mv.

Vi håber mange vil benytte sig af dette tilbud om at få en hyggelig weekend på Fyn.

Fredag 25.03.2022

Kl. 12:00   Ankomst og frokost  
Kl. 13:00  Årsmødet åbnes af formanden.  
   Herefter Generalforsamling, se dagsorden andet sted i bladet.  
   Kaffepause.  
Kl. 15:00   "Forretningsførerens time".
Indlæg v/ forretningsfører, Bent Jensen.
Kl. 16:00 

"Natursyn fra stenalderen til naturnationalparker".

En belysning af, hvordan synet på naturen har ændret sig
gennem tiderne.
Blandt andet ulven og kronvildtet er gode eksempler på,
hvordan man har vekslet mellem forsøg på udryddelse og
fredning.

jensfryd
Kl. 19:00   Årsmødemiddag - med underholdning. underhold2022

Lørdag den 28.08.2021

Kl. 08:30  Formanden indleder lørdagens møde -  Morgensang...   
Kl. 08:45  Spørgerunden og debat:
1. Aktuelt v/fuldmægtig Stig Gundersen, Landbrugsstyrelsen.
2. Drøftelse af aktuelle sager og juridiske spørgsmål (giv be-
    sked på forhånd, hvis du ønsker sager til drøftelse).
3. Den "generelle" spørgerunde. Svarpanel med deltagelse af
    foreningens rådgivere.
   Til spørgerunden opfordres medlemmerne  til forinden at
   aflevere/fremsende spørgsmål (gerne med skitse) til
   forretningsføreren.
   Der kan naturligvis også stilles direkte spørgsmål fra salen.
 
Kl. 10:00 Kaffepause   
Kl. 10:30 "Hegnsloven, Naboret og Konfliktløsning",
Foredrag  v/advokat Bjarne Skøtt Jensen.
 advokat BSJ 2022
Kl. 11:45 Formanden afrunder årsmødet.  
Kl. 12:00 Frokost og derefter afrejse.  

 

Deltagergebyr:     kr. 3.900,- pr. person med overnatning  (evt. ledsager + kr. 950,-)
 
:     kr. 3.000,- pr. person uden overnatning  (evt. ledsager + kr. 750,-)
 
Tilmelding:  Til Forretningsfører Bent Jensen - tilmelding kan også ske
 fra vores hjemmeside - se menupunkterne på denne hjemmeside.
Tilmeldes inden:  18. marts 2022

HUSK at medbringe Hegnsloven - HUSK at medbringe Hegnsloven