Forslag til generalforsamlingen 2021

Bestyrelsen stiller i henhold til foreningens vedtægter §6 følgende forslag:

Som et forsøg over de 2 næstfølgende år afholdes det årlige årsmøde i marts som hidtil over 2 dage - men på ugedagene torsdag og fredag, og ikke som hidtil fredag og lørdag.

Såfremt dette forslag får almindeligt flertal på generalforsamlingen i 2021, tages spørgsmålet om, hvorvidt det fremover skal værre torsdag/fredag eller fredag/lørdag op til fornyet drøftelse på generalforsamlingen i 2022.

Forslaget befrundes af bestyrelsen bla. med, at de seneste års lave deltagerantal måske har en sammenhæng med, at man ikke ønsker at bruge en dag af sin weekend til årsmøde.

/Bestyrelsen