Kursus for de nye Hegnsyn

Der er planlagt 2 Grundkurser i foråret 2022, for de nye Hegnsyn.

  • Kursus 1A - afholdes den 19. februar 2022 - sidste rettidige tilmelding er mandag den 14. februar 2022.
  • Kursus 1B - afholdes den 21. april 2022 - sidste rettidige tilmelding er mandag den 9. april 2022.

Kurserne afholdes på Vissenbjerg Storkro, Søndersøvej 30, 5492 Vissenbjerg.

Kroen er beliggende ca. 25 km. fra Odense ved den "gamle" hovedvej mellem Odense og Middelfart.

Kursusprisen er kr. 1.800,- pr. deltager, inkl. morgenkaffe og frokost.

KURSUSPROGRAM for 1A og 1B - Grundkursus for nye hegnsynsmænd og -sekretærer.

09:00-09:30  Ankomst, morgenkaffe og præsentation m.v.
 Der undervises derefter, kun afbrudt af frokostpausen, i bl.a.
09:30-  Hegnlovens opbygning
 Hegn / hegnstvist.
    Hegnsynet / hegnsynsforetninger.
 Skelafsætning / skelforretninger.
     Tvangsfuldbyrdelse
   Nabokonflikter.
ca. kl. 16:00     Evaluering og afslutning.

HUSK at medbringe "Hegnsloven" - den kan evt. udskrives her fra hjemmesiden. Se under [LOVE].

Tilmeld dig via Ret & Skel eller på denne hjemmeside.

Deltagerantallet er af hensyn til optimalt undervisningsforløb, sat til 40 deltagere.

 

/På gensyn