Kursus for de nye Hegnsyn

Der er planlagt 3 Grundkurser i foråret 2022, for de nye Hegnsyn.

  • Kursus 1A - KURSET ER AFVIKLET!.
  • Kursus 1B - KURSET ER FULDTEGNET - der er lukket for tilmelding! 
  • Kursus 1C - afholdes onsdag den 18. maj 2022 - sidste tilmeldingsfrist  er den 12. maj 2022.

Kurserne afholdes på Vissenbjerg Storkro, Søndersøvej 30, 5492 Vissenbjerg.

Kroen er beliggende ca. 25 km. fra Odense ved den "gamle" hovedvej mellem Odense og Middelfart.

Kursusprisen er kr. 1.800,- pr. deltager, inkl. morgenkaffe og frokost.

KURSUSPROGRAM for 1A - 1B - 1C - Grundkursus for nye hegnsynsmænd og -sekretærer.

09:00-09:30  Ankomst, morgenkaffe og præsentation m.v.
 Der undervises derefter, kun afbrudt af frokostpausen, i bl.a.
09:30-  Hegnlovens opbygning
 Hegn / hegnstvist.
    Hegnsynet / hegnsynsforetninger.
 Skelafsætning / skelforretninger.
     Tvangsfuldbyrdelse
   Nabokonflikter.
ca. kl. 16:00     Evaluering og afslutning.


HUSK at medbringe "Hegnsloven" - den kan evt. udskrives her fra hjemmesiden. Se under [LOVE].

Tilmeld dig via Ret & Skel eller på denne hjemmeside.

Deltagerantallet er af hensyn til optimalt undervisningsforløb, sat til 40 deltagere.

 

/På gensyn