Bestyrelsen

Formand

Martin Thor Pedersen
Stengade 59

3000 Helsingør

Næstformand

Bo Dreholt
Hobrovej 397
8920 Randers NV
Mob. 29 16 79 01

Kasserer

Henning Danielsen
Ølstvadbrovej 64
8940 Randers SV
Mob. 40 57 10 33

Sekretær

Hans Chr. Hansen
Vestervang 2
4520 Svinninge
Tlf. 29 26 29 45

Best. medlem

Bodil Waagensen
Hovvasen 2
4983 Dannemare
Mob. 40 82 09 86

Administrator

Birgitte Buchsti, Buchsti Back Office
Messingvej 51
8940 Randers SV
Mobil 50 30 50 90

Suppleanter til bestyrelsen

1.

bestyrelsessuppleant
(ØST)

Freddy Peter Jensen
Helsingør

2.

bestyrelsessuppleant
(ØST)

Filip Breson
Tårnby

1.

bestyrelsessuppleant
(VEST)

Henrik Sørensen
Haderslev

2.

bestyrelsessuppleant
(VEST)

Ole Bøgh-Vinther
Aarhus

Øvrige med tilknytning til bestyrelsen

Revisor

Ole Bundgaard
Næstved

Revisor

Lene Jensen
Hvidovre

Revisorsuppleant

Peder Kähler
Glostrup

Rådgivning i hegnsynssager

Foreningens medlemmer der ønsker rådgivning, kan benytte følgende muligheder:

Raadgivning@hegnsyn.dk

Foreningenens facebookside

eller kontakte foreningens administrator på telefon.

Rådgiver vedr. Mark- og Vejfredsloven

Bodil Waagensen
Hovvasen 2
4983 Dannemare
Mobil 40 82 09 86