Efterårskursus

Kursus for de nye Hegnsyn
“Er afholdt”

Lørdag den 29. Oktober

Sted: Huset Middelfart
Pris: 1.800,- pr. deltager

– inkl. morgenkaffe og frokost.

Deltagerantallet er af hensyn til optimalt undervisningsforløb, sat til 60 deltagere.

Næste Kursus:

Der er planlagt efterårskursus
lørdag den 29. oktober 2022.
ER AFHOLDT

KURSUSPROGRAM

Program for efterårskurset 2022
Kl. 09.00 – 09.30 Morgenbuffet

Kl. 09.30 – 09.45 Velkomst og præsentation

Kl. 09.45 – 11.10Når hegnsynet stikker af” Institut for Konflikthåndtering v. Henrik Møller Stifter & ejer

 • Når hegnsynet stikker af – Konflikthåndtering
 • Faglige udfordringer – rollen/opgaven Konfliktforebyggelse
 • Fra teori til praksis
 • Konfliktforståelse og konfliktens felt

Kl. 11.10 – 11.20 “Strække ben pause”

Kl. 11.20 – 12.00 “vi fortsætter med konflikthåndtering”

 • Hvad sker der med kroppen, hjerne, evnen til at tænke,
  huske og få ” de gode ideer”
 • Det verbale og det nonverbale sprog
 • Målet er at mestre nedtrappende kommunikative strategier, i mødet med borgeren,
  der er tæt på eller som har mistet selvkontrollen.Kl. 12.00 – 13.00 Frokost.

Kl. 13.00 – 14.00 “Det grønne hjørne” EllenGaard Planteskole & Anlægsgartneri v. Christian Faurschou

 • Vi ser på naturlige hegn, jordtyper, og andet inden for dette område

Kl. 14.00 – 14.30 Kaffepause

Kl. 14.30 – 15.45 “Terrænregulering og den evige diskussion” v. Bent Jensen Hegnsynskonsulent

Kl. 15.45 – 16.00 Kursusmødet afslutte

HUSK at medbringe “Hegnsloven” – den kan  udskrives her.