Få styr på dit hegn

Foreningen af hegnsyn i Danmark

Har du behov for et hjælp fra et Hegnsyn, kan du henvende dig til din kommune. Du kan altid få vejledning og hjælp hos din kommune, der kan tage imod din anmodning om at få foretaget et Hegnsyn – Eller henvise til formanden for Hegnsynet i kommunen.

Et hegnsyn koster 1.932, som fordeles mellem parterne efter Hegnsynets afgørelse i sagen.

Indlæg & nyheder fra foreningen

Læs her de seneste indlæg og nyheder fra foreningen

Facebook

Foreningen har oprettet en ”lukket” gruppe på Facebook, som kan bruges af foreningen og hegnsynsfolket til at kommunikere internt. Der er hermed skabt et forum,

Læs mere

Hegnsynet

En hegnsynssag afholdes for at løse en tvist mellem 2 parter – inden for hegnslovens rammer. Hegnsynet består af 3 medlemmer, der ikke kan udøve konsulenttjeneste, udover

Læs mere

Kursus

Hegnsynet afholder løbende kurser i forskellige emner, som det kræves at have styr på, som hegnsynsmænd og -sekretærer.

Program

Programmet tilgår.

Ret & Skel

Ret & Skel er foreningens blad, hvor man kan læse om alt mellem himmel og jord i foreningen.

Blandt andet kan der læses om årsmøder, kurser, tilmeldinger, regnskab, budget og meget mere.