Fuldmagt

Navn:  ……………………………………………………………………………………………………………………….

Adresse:  ……………………………………………………………………………………………………………………

Fuldmagten omfatter deltagelse i hegnsynsforretningen, den ……………………………………………………………..
som jeg er part i, og hvor den befuldmægtigede kan indgå en retshandel på mine vegne.

Fuldmagten gælder også indgåelse af forlig med modparten (markere)   Ο Ja Ο Nej

Underskrift:  ……………………………………………………………………………………………………………………….

Aftaleloven

II. Om fuldmagt

 § 10. De, som har givet en anden fuldmagt til at foretage en retshandel, bliver umiddelbart berettiget og
forpligtet overfor tredjemand ved retshandel, som fuldmægtigen foretager i fuldmagstgiverens vavn og
indenfor fuldmagtens grænser.

Eksempelvis advokater behøver ikke stille med fuldmagt, jfr. samme paragraf:

 Stk. 2. Indtager nogen ifølge aftale med en anden en stilling, som efter lov eller sædvane medfører
beføjelser for ham indenfor visse grænser at handle på den andens vegne, anses han befuldmægtiget til
at fortage retshandler, som falder indenfor disse grænser.