Links til faglige sider

  • Disse links indeholder information der kan være nyttige i forbindelse med en hegnsynssag:
  1. WebMatriklen: WebMatriklen er en online tjeneste, der giver adgang til geografiske oplysninger og ejendomsdata i Danmark. Du kan finde oplysninger om ejendomme, herunder matrikelnumre og grundarealer, der kan være relevante i en hegnsynssag.
  1. Tinglysning: På denne hjemmeside kan du finde oplysninger om tinglysning af dokumenter relateret til ejendomme, herunder servitutter og skøder. Dette kan være relevant i forbindelse med en hegnsynssag, da det kan give dig adgang til vigtige informationer omkring ejendommens rettigheder og forpligtelser.

  2. Geodatastyrelsen: Geodatastyrelsen tilbyder historiske kort, som kan give dig et indblik i tidligere grænser og ejendomsoplysninger. Dette kan være nyttigt, når du skal undersøge tidligere hegnsforhold eller ejendomsgrænser.

  3. Kort- og Matrikelstyrelsen: Kort- og Matrikelstyrelsen tilbyder et digitalt kort, hvor du kan finde aktuelle ejendomsoplysninger, herunder matrikelnumre, arealstørrelser og grænseinformationer. Dette kan hjælpe dig med at identificere den præcise placering af ejendomme og hegnsforhold.

  4. Rigsarkivet: Rigsarkivet er en værdifuld kilde til historiske dokumenter og arkivalier. Du kan finde gamle skøder, kort og andre relevante dokumenter, der kan belyse tidligere ejendomsforhold og hegnsrettigheder.

  5. Planinfo: Planinfo er en hjemmeside, der giver dig adgang til offentlige planoplysninger. Her kan du finde information om lokalplaner, byggeregler og andre relevante planmæssige forhold, der kan have indflydelse på en hegnsynssag.

  6. BBR Kort: BBR Kort er en online tjeneste, der giver dig adgang til oplysninger om bygninger og boliger. Du kan finde oplysninger om ejendomstype, arealstørrelse, bygningsmaterialer og meget mere. Dette kan være nyttigt i forbindelse med en hegnsynssag, da det kan give dig et indblik i bygningsstrukturen på den pågældende ejendom.

  7. Miljøretlig Forskningsportal (MRF): Forskningsportal ved Københavns Universitet er din indgang til en verden af viden og forskning inden for miljøretten. Portalen samler og præsenterer det nyeste inden for miljøretlige undersøgelser, analyser og publikationer. Uanset om du er en nysgerrig studerende, en engageret forsker eller en praktiker inden for miljøretten, vil du finde en skatkiste af ressourcer her. Udforsk portalen for at få indblik i de seneste tendenser, aktuelle juridiske spørgsmål og den seneste forskning på miljøretsområdet ved Københavns Universitet. Velkommen til Miljøretlig Forskningsportal – dit vindue til den spændende verden af miljøretlig forskning.

Disse links kan være nyttige ressourcer til at få adgang til vigtige oplysninger og dokumenter, der kan hjælpe dig med at forstå og håndtere en hegnsynssag.

fence-2022-01-16-17-47-08-utc-1.jpg