Vejledninger

Vejledning ved hegnsyn

Hegnsynsvejledning, Tvister & Kendelser

En hegnsynssag afholdes for at løse en tvist mellem 2 parter – inden for hegnslovens rammer. Hegnsynet består af…

Terrænspring

Vejledning i forbindelse med terrænspring

Det kan nogle gange være nødvendigt at terrænregulere ved at udjævne niveauforskelle på eksempelvis en ubebygget grund…

Naboskab

Hegn og et godt naboskab

Naboerne må som regel selv bestemme, hvordan hegnet mellem deres ejendomme skal se ud…

Mark- og Vejfred

Vejledning til lov om mark- og vejfred

Ifølge Mark- og Vejfredsloven er det således, at en ejer skal erstatte skader, som hans husdyr forvolder på en anden mands…