Hegnsynets arkiv er en elektronisk samling af afgørelser, også kendt som kendelser, der er truffet af hegnsyn i forbindelse med sager om hegn og skel. 

Arkivet er opdelt efter de relevante paragraffer i lovgivningen om hegn, hvilket gør det nemt at organisere og søge i kendelserne.

Adgang tildeles hegnsynsnævn ved henvendelse til foreningen.

IMG_1502