Generalforsamling

Generalf. 2022

Fredag den 25. marts 2022 – kl. 13:00 i Middelfart – se programmet

Dagsorden:

 1. Valg af stemmetællere
 2. Valg af dirigent
 3. Formanden aflægger bestyrelsens beretning
 4. Kasseren/forretningsføren forelægger det reviderede årsregnskab til godkendelse
 5. Forelæggelse af budgetforslag og fastsættelse af kontingent
 6. Behandling af rettidigt indkomne forslag, herunder forslag til vedtægtsændringer
 7. Valg af formand.
 8. Valg af 2 bestyrelssmedlemmer øst for Storebælt.
 9. Valg af 1. og 2. suppleanter øst for Storebælt.
 10. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer vest for Storebælt.
  Valg af 1. og 2. suppleanteer vest for Sorebælt.
 11. Valg af 2 revisorer.
 12. Valg af 1 suppleant for revisorer.
 13. Eventuelt


Resultat af generalforsamlingen 2022, vil blive publiceret her i denne menu.
Bestyrelsen vender tilbage, så snart resultatet foreligger.

Bestyrelsen