Keep it simple – Grundkursus

Kursus for Hegnsyns medlemmer & Sekretærer vi ses i 2025

kurserne er for medlemmer, men suppleres op med andre deltager, hvis der er plads.

Kurserne afholdes I Huset Middelfart, og ligger i Middelfart.

Pris: 1.800,- pr. deltager for hegnsyns medlem pris: 3.000.- Pr. deltager der ikke er medlem 

– inkl. morgenkaffe og frokost.

Deltagerantallet er af hensyn til optimalt undervisningsforløb, sat til 40 deltagere.

KURSUSPROGRAM A- Grundkursus for nye hegnsynsmænd og -sekretærer.

Som nyt medlem af hegnsynet er det vigtigt at have en god forståelse for de opgaver, som man skal løse. Kurset tager afsæt i de grundlæggende principper  som hegnsyns medlemmer og Sekretærer.

Opdateret program!

08:30 Kaffe og morgenmad

09:00 Velkomst og forventninger til dagen

09:15 Før:

 • Hvordan man modtager og håndterer en henvendelse fra en borger
 • Hvordan man forbereder sig til en sag
 • Hvordan man foretager en hegnsynsforretning
10:15 Pause
 

10:30 Under:

 • Hvordan man håndterer konflikter mellem parterne
 • Hvordan man sikrer, at sagens faktuelle oplysninger bliver klarlagt
 • Hvordan man tager hensyn til både lovgivning og praksis i afgørelsen

12:00 Frokost

12:45 Efter:

 • Hvordan man skriver en afgørelse, som tager hensyn til lovgivning og praksis
 • Hvordan man sikrer, at afgørelsen bliver udført (§44)
 • Vi har fået et hegnsyn!!
14:00 Pause
 

14:15 Indsigt i regler:

 • Vi har fået et hegnsyn!! forsat
 • Grundlæggende viden om de relevante love og regler på området, herunder hegnsloven
 • Grundlæggende viden om praksis på området og tidligere afgørelser fra Hegnsyn
 • Grundlæggende viden om lokale forhold, fx lokalplaner og bestemmelser

15:20 Afrunding

15:30 Slut

Hjælpemidler:

 • Adgang til relevant lovgivning og praksis på området, fx via internettet eller relevante bøger og publikationer
 • Adgang til et netværk af erfarne kolleger, fx andre medlemmer af Hegnsynet eller juridiske eksperter
 • Adgang til relevante værktøjer, fx en checkliste til synsforretningen eller en skabelon til afgørelser.

HUSK at medbringe “Hegnsloven” – den kan  udskrives her.

 

Der er planlagt 2. kurser i 2023, 

 • B- Efterårskursus Jylland 28. oktober 2023  –  sidste tilmeldingsfrist er den 13. Okt 2023
 • C- Efterårskursus Sjælland den. 04 november 2023  –  sidste tilmeldingsfrist er den 20. oktober 2023