Keep it simple – Grundkursus

Kursus for Hegnsyns medlemmer & Sekretærer

kurserne er for medlemmer, men suppleres op med andre deltager, hvis der er plads.

Kurserne afholdes I Huset Middelfart, og ligger i Middelfart.

Pris: 1.800,- pr. deltager for hegnsyns medlem pris: 3.000.- Pr. deltager der ikke er medlem 

– inkl. morgenkaffe og frokost.

Deltagerantallet er af hensyn til optimalt undervisningsforløb, sat til 40 deltagere.

Der er planlagt et kurser i 2023, for nye Hegnsyns medlemmer.

 • A- Grundkursus afholdes lørdag den 17. juni 2023 fra 09:00 til 15:00 – sidste tilmeldingsfrist er den 10. juni 2023.

KURSUSPROGRAM A- Grundkursus for nye hegnsynsmænd og -sekretærer.

Som nyt medlem af hegnsynet er det vigtigt at have en god forståelse for de opgaver, som man skal løse. Kurset tager afsæt i de grundlæggende principper  som hegnsyns medlemmer og Sekretærer.

Før:

 • Hvordan man modtager og håndterer en henvendelse fra en borger
 • Hvordan man forbereder sig til en sag
 • Hvordan man foretager en hegnsynsforretning

Under:

 • Hvordan man håndterer konflikter mellem parterne
 • Hvordan man sikrer, at sagens faktuelle oplysninger bliver klarlagt
 • Hvordan man tager hensyn til både lovgivning og praksis i afgørelsen

Efter:

 • Hvordan man skriver en afgørelse, som tager hensyn til lovgivning og praksis
 • Hvordan man sikrer, at afgørelsen bliver udført (§44)

Indsigt i regler:

 • Grundlæggende viden om de relevante love og regler på området, herunder hegnsloven
 • Grundlæggende viden om praksis på området og tidligere afgørelser fra Hegnsyn
 • Grundlæggende viden om lokale forhold, fx lokalplaner og bestemmelser

Hjælpemidler:

 • Adgang til relevant lovgivning og praksis på området, fx via internettet eller relevante bøger og publikationer
 • Adgang til et netværk af erfarne kolleger, fx andre medlemmer af Hegnsynet eller juridiske eksperter
 • Adgang til relevante værktøjer, fx en checkliste til synsforretningen eller en skabelon til afgørelser.

HUSK at medbringe “Hegnsloven” – den kan  udskrives her.

 

Der er planlagt 2. kurser i 2023, 

 • B- Efterårskursus Jylland 28. oktober 2023  –  sidste tilmeldingsfrist er den 13. Okt 2023
 • C- Efterårskursus Sjælland den. 04 november 2023  –  sidste tilmeldingsfrist er den 20. oktober 2023