Begæring om hegnsyn
Hvis du ønsker en "Begæring om Hegnsyn" - skal du udfylde nedenstående formular og udprinte den. Dette udskrift skal afleveres hos din lokale kommune (Hegnsynssekretariatet).
Skriv Kommunes navn
Parter

Klager (Ejeren):

Skriv Klagers navn
Skriv Klagers adresse
Skriv Postnr. og by
Skriv Matrikelnummer

Underskrift

 


 

Indklagede (Modparten):

Sagens oplysninger og påstand
Skriv ikke mere end der kan være i boksen da alt så ikke kommer med i printet
Skriv ikke mere end der kan skrives i boksen da alt så ikke kommer med i printet.