Foreningen af Hegnsyn i Danmark

Velkommen til foreningens hjemmeside

Copyright © 2018 - alle rettigheder forbeholdes.

Nyheder 2018

Foreningen er nu også på Facebook
Se under menupunktet [Foreningen]

Se Facebook siden


RET & SKEL 156, kan ses på hjemmesiden nu...
Glædelig Jul og Godt Nytår, ønskes af foreningens bestyrelse.


Ny bekendtgørelse om vederlag til Hegnsyn og Vurderingsmænd efter mark- og vejfredloven.

Bekendtgørelsen kan ses under menupunktet ”Diverse/Vederlag”.


Foreningen af Hegnsyn i Danmark's bestyrelse kan kontaktes via hjemmesiden.

Sådan får du et hegnsyn

Har du behov for hjælp fra et Hegnsyn, så henvend dig til din kommune.
Du kan altid få vejledning og hjælp hos din kommune, der kan tage imod din anmodning om at få foretaget et hegnsyn, eller kan henvise til formanden for Hegnsynet i kommunen.

Et hegnsyn koster kr. 1.855, som fordeles mellem parterne efter Hegnsynets afgørelse i sagen.
Læs mere...

Information

Et hegnsyn koster kr. 1.855,- som fordeles med kr. 795,- til formanden og kr. 530,- til hver af de øvrige 2 medlemmer.

Ved en vurderingsforretning efter Mark- og Vejfredsloven tilkommer der vurderingsmændene et vederlag på kr. 1.325,- som fordeles med kr. 795,- til formanden og kr. 530,- til den anden vurderingsmand.

Se endvidere hjemmesidens menu under [Diverse/Vederlag].

Kontakt forretningsføren

 
+45 61 69 03 97 
 
 
Forretningsfører Bent Jensen
Mylius Erichsens Vej 23
7400 Herning